سپنتا.م(کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

مدرس دانشگاه

سپنتا.م(کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

مدرس دانشگاه

سایت: بازطراحی افق صنعت خاورمیانه

سایت افق صنعت خاورمیانه به علت مشکلات فنی و محتوایی مسدود شد و با نظر کارفرما، با هزینه ی یک پنجم طراحی سایت، نسخه ی جدید با ظاهر جدید و امکانات جدید و سئو شده در زمان اندک تحویل ایشان گردید.