سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سایت: بازطراحی افق صنعت خاورمیانه

سایت افق صنعت خاورمیانه به علت مشکلات فنی و محتوایی مسدود شد و با نظر کارفرما، با هزینه ی یک پنجم طراحی سایت، نسخه ی جدید با ظاهر جدید و امکانات جدید و سئو شده در زمان اندک تحویل ایشان گردید.