سپنتا.م(کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

مدرس دانشگاه

سپنتا.م(کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

مدرس دانشگاه

سئو: تپش بیوتی قزوین

سایت تپش بیوتی در قزوین توسط ما طراحی شد و در ادامه، محتوا و سئوی آن در حال انجام و تکمیل است.

بهبود نمای ظاهری، حذف منوهای غیرکاربردی در ادامه کار سالن، پاسخ گویی به نظرات و تعامل با مشتریان از عمده وظایف ما می باشد.