سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سایت لوله های هیدروترمی

کلیت کار بیشتر متمرکز بر سئوی سایت است و گرافیک سایت در اولویت دوم قرار دارد. امیدوارم کارفرمای محترم اثر نیز اقدامات شایسته را در خصوص پیشبرد این کار انجام دهد.

سایت هیدروترمی از سایت های سریع و فوری ما بود که بایستی تقدیم کارفرما می گردید.

 

https://tremie.ir