سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سایت موزیک محمد آریا

موزیسین جوان و با استعداد همشهری با اعتماد به مجموعه کلاغ قرمز، سایت شخصی خود را برای ارائه آثار ایجاد نموده است:

https://mohamadaria.ir/