سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

قصر بیمه قزوین

کارفرمای قصر بیمه قزوین، از مشتریان با سابقه ما بود که با بازگشتی چند ساله، به آغوش کلاغ قرمز آمد!

ویرایش های مختلف اثر در کنار جزئی نگری خارق العاده کارفرمای اثر و اصرار بر نمایش قابل قبول نسخه موبایلی و در نهایت کسب رضایت ایشان توانست خستگی رفت و برگشت های متمادی را کم کند!

https:\\qasrebimeh.ir