سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

پوستر(اینجا کلیک کنید)

برای طراحی این پوسترها از فتوشاپ استفاده شد، کولاژ، استفاده از اسمارت آبجکت برای تشخیص و حذف و یا افزودن آبجکت ها، انتخاب رنگ بندی و شعارهای موجود و عدم پرهیز از قالب های آماده موجود از مشخصات این کارها محسوب می شود.