سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

ماه: <span>تیر 1391</span>

14 تیر 1391 با مردم روراست باشید…

اینکه مسئولی بخواهد با جوابی مبهم و همراه با در روهایی که سربزنگاه افکار عمومی رادور بزند، به ظاهر پاسخگو…