سپنتا محرمی

مدرس دانشگاه

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

سپنتا محرمی

مدرس دانشگاه

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

ماه: <span>تیر 1391</span>

14 تیر 1391 با مردم روراست باشید…

اینکه مسئولی بخواهد با جوابی مبهم و همراه با در روهایی که سربزنگاه افکار عمومی رادور بزند، به ظاهر پاسخگو…