سپنتا محرمی

مدرس دانشگاه

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

سپنتا محرمی

مدرس دانشگاه

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

ماه: <span>خرداد 1393</span>

20 خرداد 1393 حفاظت شده: سیری در باغ باشکوه پرندگان البرز…

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

13 خرداد 1393 حفاظت شده: احوال این روزها…

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.