سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

ماه: <span>خرداد 1393</span>

20 خرداد 1393 حفاظت شده: سیری در باغ باشکوه پرندگان البرز…

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

13 خرداد 1393 حفاظت شده: احوال این روزها…

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.