سپنتا محرمی

طراح وب

مقاله نویس

فریلنسر

طراحی کارت تبلیغاتی

تولید کننده محتوا

مشاور کسب و کار

سپنتا محرمی

طراح وب

مقاله نویس

فریلنسر

طراحی کارت تبلیغاتی

تولید کننده محتوا

مشاور کسب و کار

ماه: <span>آبان 1392</span>

9 آبان 1392 حفاظت شده: مرگ موسیقی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

22 مهر 1392 حفاظت شده: داستان های من و م.ح شریعتمداری

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

17 مهر 1392 حفاظت شده: پلیس بی حوصله ای که پاسخگو نیست…

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

12 مهر 1392 حفاظت شده: دزدی داشته های فرهنگی و تاراج میراث معنوی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.