سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

ماه: <span>مرداد 1391</span>

14 مرداد 1391 مقاله ای در خصوص احترام متقابل

مقدمه: در راستای سلسله مباحثی که در آن سعی است تا به نوعی دغدغه های فرهنگی جامعه بحث و برای…