سپنتا محرمی

مدرس دانشگاه

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

سپنتا محرمی

مدرس دانشگاه

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

ماه: <span>مرداد 1391</span>

14 مرداد 1391 مقاله ای در خصوص احترام متقابل

مقدمه: در راستای سلسله مباحثی که در آن سعی است تا به نوعی دغدغه های فرهنگی جامعه بحث و برای…