سپنتا محرمی

طراح وب

مقاله نویس

طراحی کارت تبلیغاتی

تولید کننده محتوا

سپنتا محرمی

طراح وب

مقاله نویس

طراحی کارت تبلیغاتی

تولید کننده محتوا

ماه: <span>آبان 1400</span>

5 آبان 1400 چرا بازی ماهی مرکب گل کرد؟!

چطور شد که دیدم؟! پس از لاست(گم شدگان) به خودم قول دادم که هیچ سریالی رو نبینم و به قولم…