سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

ماه: <span>آبان 1400</span>

5 آبان 1400 چرا بازی ماهی مرکب گل کرد؟!

چطور شد که دیدم؟! پس از لاست(گم شدگان) به خودم قول دادم که هیچ سریالی رو نبینم و به قولم…