سپنتا محرمی

مدرس دانشگاه

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

سپنتا محرمی

مدرس دانشگاه

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

ماه: <span>آبان 1391</span>

14 آبان 1391 خودزنی یا خودسازی؟

انکار مشکلات موجود در پیش روی جامعه امروزی، تلاشی عبث، امری غیرمعقول و از سویی به منزله پاک کردن صورت…