سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

ماه: <span>آبان 1391</span>

14 آبان 1391 خودزنی یا خودسازی؟

انکار مشکلات موجود در پیش روی جامعه امروزی، تلاشی عبث، امری غیرمعقول و از سویی به منزله پاک کردن صورت…