سپنتا محرمی

طراح وب

مقاله نویس

فریلنسر

طراحی کارت تبلیغاتی

تولید کننده محتوا

مشاور کسب و کار

سپنتا محرمی

طراح وب

مقاله نویس

فریلنسر

طراحی کارت تبلیغاتی

تولید کننده محتوا

مشاور کسب و کار

ماه: <span>تیر 1393</span>

29 تیر 1393 حفاظت شده: آقای ضرغامی! خودتان حالتان بد نشد؟!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

12 تیر 1393 حفاظت شده: آقایان مدیر مملکتی! حواستان به گروه های تندرو اطراف هم هست؟؟

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.