سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

ماه: <span>بهمن 1392</span>

9 بهمن 1392 حفاظت شده: وقتی دروغ نهادینه می شود!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

22 دی 1392 حفاظت شده: (بی مقدمه) قزوین امروز، مصلوب شد!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

19 دی 1392 حفاظت شده: اخبار هرزه و هرزه نظرهای پیرامون آن…

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.