سپنتا محرمی

مدرس دانشگاه

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

سپنتا محرمی

مدرس دانشگاه

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

ماه: <span>بهمن 1392</span>

9 بهمن 1392 حفاظت شده: وقتی دروغ نهادینه می شود!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

22 دی 1392 حفاظت شده: (بی مقدمه) قزوین امروز، مصلوب شد!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

19 دی 1392 حفاظت شده: اخبار هرزه و هرزه نظرهای پیرامون آن…

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.