سپنتا محرمی

طراح وب

مقاله نویس

فریلنسر

طراحی کارت تبلیغاتی

تولید کننده محتوا

مشاور کسب و کار

سپنتا محرمی

طراح وب

مقاله نویس

فریلنسر

طراحی کارت تبلیغاتی

تولید کننده محتوا

مشاور کسب و کار

ماه: <span>آذر 1392</span>

8 آذر 1392 حفاظت شده: ناوری های جدید ضاله!!!!(کنکاشی پیرامون کارکرد شیطانی ابزار نوظهور )!!!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

29 آبان 1392 حفاظت شده: انرژی هسته ای، چقدر می دن بسته ای؟!؟!؟

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

17 آبان 1392 حفاظت شده: هیئتی ها، لطفا آشغال نریزید!!!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.