سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

ماه: <span>آذر 1392</span>

8 آذر 1392 حفاظت شده: ناوری های جدید ضاله!!!!(کنکاشی پیرامون کارکرد شیطانی ابزار نوظهور )!!!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

29 آبان 1392 حفاظت شده: انرژی هسته ای، چقدر می دن بسته ای؟!؟!؟

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

17 آبان 1392 حفاظت شده: هیئتی ها، لطفا آشغال نریزید!!!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.