سپنتا محرمی

مدرس دانشگاه

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

سپنتا محرمی

مدرس دانشگاه

کارشناس علوم کامپیوتری

طراح وب سایت

مقاله نویس و پادکستر

فتوشاپیست

مشاور در تولید محتوا

پشتیبانی سایت و پیج

ماه: <span>آذر 1392</span>

8 آذر 1392 حفاظت شده: ناوری های جدید ضاله!!!!(کنکاشی پیرامون کارکرد شیطانی ابزار نوظهور )!!!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

29 آبان 1392 حفاظت شده: انرژی هسته ای، چقدر می دن بسته ای؟!؟!؟

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

17 آبان 1392 حفاظت شده: هیئتی ها، لطفا آشغال نریزید!!!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.