سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سئو: سایت خانم دکتر سمیعی زاده

سایت خانم دکتر سمیعی زاده به آدرس https://drsamieizade.com توسط دوستان دیگری انجام شده بود. ولیکن به دلیل ملاحظاتی، بحث پشتیبانی و سئو به ما واگذار شد.

در این راستا اقدام به پیاده سازی و اجرای مقالات تخصصی و عمومی به صورت ترجمه نمودیم.

کلیه مطالب تهیه شده توسط ما به صورت ارجینال و ترجمه بوده و کپی محتوایی نشده است. برای مبحث سئو و اجرای هر چه بهرت این روند، مقالات در سف انتشار قرار دارند و ماهی 2-3 مقاله به صورت خودکار انتشار می یابد.