سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

سپنتا.م (کلاغ قرمز)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس و مدرس حوزه علوم کامپیوتری

طراحی گرافیک، توسعه سایت و ادمین پیج

پرند قزوین مهر

پروژه پرند قزوین مهر را می توان از خوش رنگ و لعاب ترین کارها برشمرد. نگاه موشکافانه کارفرما و در کنار آن الگوبرداری از سایت های مشابه از نظر ساختار، محتوا و گرافیک آن را متمایزتر کرد.

البته برای بحث سئو می توان روی آن کار کرد که به نظر کارفرما بستگی دارد. هر چند که مشابه سایر کارها، در خصوص سئو اقدامات اولیه انجام شد.

با مراجعه به سایت پرند قزوین مهر، می توانید ضمن آشنایی با انواع خدمات آن، در صورت تمایل با این گروه با سابقه همکاری کنید.

https://parandqazvinmehr.ir