سپنتا محرمی

طراح وب

مقاله نویس

فریلنسر

طراحی کارت تبلیغاتی

تولید کننده محتوا

مشاور کسب و کار

سپنتا محرمی

طراح وب

مقاله نویس

فریلنسر

طراحی کارت تبلیغاتی

تولید کننده محتوا

مشاور کسب و کار

تپش بیوتی 1

یه سری کارها هستند که برات خیلی مهم اند. اما خب، باید وقت کنی بشینی پاش و با دل و جون براش کار کنی…!
امان از وقتی که بیکار نمیشی!!!!
این سایت برای آرایشگاهه و خیلی ایده ها براش تو سرمه! اما باید اذعان کنم که 40 درصد اونی که تو ذهنم بود هم برآورده نشده…
باید اعتراف کرد که این هم از مشکلات تک کار کردنه! اما خب، این باعث نشده از تعهداتم کوتاه بیام!
تپش بیوتی یا اوانگاردبیوتی برای کار همسرم هستش و توش ایده های خام زیادی هست که اگه عمر یاری کنه، براش خیلی برنامه ها دارم. تا همینجاش هم براش کم نذاشتم. خیلی محتوامحوره! به ظاهر سادش نبایستی نگاه کرد…! اما خیلی جای کار داره.